Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/47123
Title: Báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2014
Authors: Bộ Nội vụ
Keywords: Hành chính
Cải cách hành chính
227/BC-BNV
Cải cách thể chế
Thủ tục hành chính
Cán bộ công chức
Abstract: Báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2014 thông qua trình bày những kết quả đã đạt được và những việc trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2014.
Issue Date: 2014
Type: Báo cáo
Extent: 21tr.
Method: Cổng thông tin Bộ Nội vụ
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Hành chính

Files in This Item:
Thumbnail
  • BC6thangdaunam2014.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 6,09 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.