Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/47126
Title: FY15 Tunisia Country Opinion Survey Report
Other Titles: FY15 Bản báo cáo khảo sát ý kiến quốc gia Tunisia
Authors: Public Opinion Research Group, Tổ chức nghiên cứu ý kiến cộng đồng
Keywords: Survey
Khảo sát
Report
Báo cáo
Tunisia
Abstract: Cuộc khảo sát này được thiết kế để một Nhóm Ngân hàng Thế giới (WBG) để đạt được kết quả tốt hơn hiểu về cách các bên liên quan trong cảm nhận WBG. Tổng khảo sát khám phá: Các vấn đề chung, nhìn chung hướng về phía Ngân hàng Thế giới, hiệu quả và kết quả của Nhóm Ngân hàng Thế giới, Nhóm của Ngân hàng Thế giới cạnh hoạt động, làm việc với Nhóm Ngân hàng Thế giới và vai trò tương lai của Nhóm Ngân hàng Thế giới đối với Tunisia, chia sẻ thông tin và thông tin, thông tin lai lịch.
Issue Date: 2016-3
Type: Báo cáo
Extent: 134 trang
Method: The World Bank
Language: en
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
  • 108344.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 3,32 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.