Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/47130
Title: Báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2016
Authors: Bộ Nội vụ
Keywords: Hành chính
Cải cách hành chính
Tài chính công
Cải cách thể chế
Abstract: Báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2016 trên cơ sở tổng hợp báo cáo của các bộ ngành địa phương. Phương hướng nhiệm vụ cải cách hành chính 6 tháng cuối năm 2016
Issue Date: 2016-6-21
Type: Báo cáo
Extent: 19tr.
Method: Cổng thông tin Bộ Nội vụ
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Hành chính

Files in This Item:
Thumbnail
  • BC6thangdaunam2016.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 6,97 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.