Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/47132
Title: Báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2014
Authors: Bộ Nội vụ
Keywords: Hành chính
Cải cách hành chính
5455/BC-BNV
Cải cách thể chế
Thủ tục hành chính
Cơ chế một cửa
Abstract: Báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2014. Những việc đã làm, kết quả đạt được và đưa ra phương hướng nhiệm vụ trong năm tới.
Issue Date: 2014-12-19
Type: Báo cáo
Extent: 18tr.
Method: Cổng thông tin điện tử Bộ nội vụ
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Hành chính

Files in This Item:
Thumbnail
  • TinhhinhcongtacCCH2014.PDF
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 2,66 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.