Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/47134
Title: Báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính quý I năm 2014
Authors: Bộ Nội vụ
Keywords: Hành chính
Cải cách hành chính
Tài chính công
Thủ tục hành chính
Cơ chế một cửa
Cải cách thể chế
Abstract: Báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính quý I năm 2014 thông qua trình bày các việc chủ yếu đã làm và kết quả đạt được; Từ đó đưa ra phương hướng, một số công việc trọng tâm trong quý II năm 2014.
Issue Date: 2014-3-19
Type: Báo cáo
Extent: 20tr.
Method: Cổng thông tin điện tử Bộ Nội vụ
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Hành chính

Files in This Item:
Thumbnail
  • TinhhinhcongtacCCHCQuy1.2014.PDF
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 5,17 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.