Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/47136
Title: Mỹ thuật trên tiền giấy Việt Nam giai đoạn 1946-2006
Authors: Hồ Trọng Minh
Keywords: Mỹ thuật
Việt Nam
Đồng tiền
Tiền giấy
Description: Trong đời sống thường nhật, mọi người có xu hướng sử dụng đồng tiền với giá trị tiêu dùng chứ ít người quan tâm xem đồng tiền ấy thể hiện gì, hình ảnh trên nó có ý nghĩa gì, hình ảnh mỹ thuật thế nào.
Issue Date: 2017
Type: Luận án
Coverage: 220 trang
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • 141230365090643969596773369157275449665.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 3,21 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.