Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/47154
Title: Báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính Quý I/2017
Authors: Bộ Nội vụ
Keywords: Hành chính
Cải cách hành chính
Cơ chế tài chính
Tài chính công
Cải cách tài chính công
Thủ tục hành chính
Cơ chế một cửa
Cán bộ công chức
Abstract: Báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính Quý I/2017. Tổng hợp việc triển khai thực hiện công tác chỉ đạo tuyên truyền và kết quả đạt được. Đề ra phương hướng, nhiệm vụ cải cách hành chính quý II/2017.
Issue Date: 2017-3-23
Type: Báo cáo
Extent: 16tr.
Method: Cổng thông tin điện tử Bộ Nội vụ
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Hành chính

Files in This Item:
Thumbnail
  • TinhhinhcongtacCCHCQuy1.2017.PDF
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,17 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.