Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/47155
Title: Báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính Quý I/2018
Authors: Bộ Nội vụ
Keywords: Hành chính
Cải cách hành chính
Tài chính công
Thủ tục hành chính
Cơ quan hành chính
Cải cách thể chế
Abstract: Báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính Quý I/2018. Tóm tắt tình hình triển khai thực hiện và những kết quả đạt được. Đưa ra phương hướng, nhiệm vụ cải cách hành chính quý II/2018.
Issue Date: 2018-3-21
Type: Báo cáo
Extent: 17tr.
Method: Cổng thông tin điện tử Bộ Nội vụ
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Hành chính

Files in This Item:
Thumbnail
  • TinhhinhcongtacCCHCQuy1.2018.PDF
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 943,64 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.