Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/47171
Title: Đôi nét về hệ thống công vụ Cộng hòa liên bang Đức
Authors: Phạm Đức Toàn
Keywords: Hành chính
Cải cách hành chính
Cải cách tiền lương
Cải cách thể chế
Công chức công vụ
Abstract: Nghiên cứu về hệ thống công vụ Cộng hòa liên bang Đức. Phân tích chính sách cải cách đáng chú ý của CHLB Đức
Type: Báo cáo
Extent: 6tr.
Method: caicachcongvu.gov.vn
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Hành chính

Files in This Item:
Thumbnail
  • CongvuCHLBĐuc.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 190,34 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.