Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/47195
Title: Quản trị công ty và hiệu quả tài chính công ty trên thị trường chứng khoán Việt Nam
Authors: Nguyễn Đình Khôi
Keywords: Kinh tế
Tài chính
Tiền tệ
Thị trường chứng khoán
Quản trị công ty
Vốn chủ sở hữu
Abstract: Nghiên cứu, xem xét mối quan hệ giữa thực hành quản trị công ty và hiệu quả tài chính; đồng thời đề tài tiến hành điều tra ảnh hưởng của yếu tố công khai – minh bạch thông tin đến hiệu quả tài chính của các công ty niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE) giai đoạn 2013-2015.
Advisor: Hồ Viết Tiến
Nguyễn Thanh Phong
Issue Date: 2018
Type: Luận án
Extent: 223tr.
Method: luanvan.moet.edu.vn
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
 • LATS-NguyenDinhKhoi.31364.rar
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 2,36 MB

  • Format : Unknown

 • Thumbnail
 • Moi-E.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 21,32 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TomTat-E.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 292,46 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TomTat-V.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 415,24 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Moi-E.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 21,32 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LATS-NguyenDinhKhoi.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 1,76 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.