Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/47202
Title: Nghiên cứu thực trạng sử dụng đất nông nghiệp và kinh tế hộ dưới tác động của đô thị hóa trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh
Authors: Hồ Huy Thành
Keywords: Nông nghiệp
Quản lý đất đai
Đô thị hoá
Hợp tác xã
Khu công nghiệp
Hệ thống thông tin địa lý
Quyền sử dụng đất
Giải phóng mặt bằng
Abstract: Đánh giá hiệu quả, tiềm năng sử dụng đất nông nghiệp và kinh tế hộ dưới tác động của đô thị hoá. Đề xuất mô hình sử dụng đất nông nghiệp hợp lý và các giải pháp để nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp, kinh tế nông hộ cho khu vực nội đô, ven đô thành phố Hà Tĩnh.
Advisor: Đào Châu Thu
Mai Văn Phấn
Issue Date: 2018
Type: Luận án
Extent: 243tr.
Method: luanvan.moet.edu.vn
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Nông nghiệp, nông thôn

Files in This Item:
Thumbnail
 • QLDD - LA - Ho Huy Thanh.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 12,58 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • QLDD - TTLA - Ho Huy Thanh.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 807,65 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TTT - Ho Huy Thanh.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 165,23 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.