Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/47218
Title: Các nhân tố tác động đến hành vi gian lận báo cáo tài chính của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam.
Authors: Vũ Thị Thục Oanh
Keywords: Tài chính
Ngân hàng
Báo cáo tài chính
Thị trường chứng khoán
Công ty niêm yết
Công ty kiểm toán
Abstract: Nghiên cứu về các nhân tố tác động đến hành vi gian lận báo cáo tài chính và đánh giá mức độ tác động của từng nhân tố tới hành vi gian lận báo cáo tài chính của các công ty niêm yết tại thị trường chứng khoán Việt Nam hiện nay, làm cơ sở giúp kiểm toán viên và các thị trường chứng khoán trong việc phát hiện và dự báo hành vi gian lận báo cáo tài chính tại các công ty niêm yết tại Việt Nam.
Advisor: Cao Thị Ý Nhi
Nguyễn Thị Thanh Hương
Issue Date: 2018
Type: Luận án
Extent: 164tr.
Method: luanvan.moet.edu.vn
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
 • LA_VuThiThucOanh.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 1,64 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LA_VuThiThucOanh_ Sum.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 236,75 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LA_VuThiThucOanh_ TT.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 324,18 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.