Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/47219
Title: Các yếu tố ảnh hưởng đến mực xếp hạng tín nhiệm của ngân hàng thương mại. Nghiên cứu tại các nền kinh tế phát triển và các nền kinh tế mới nổi
Authors: Lâm Thanh Phi Quỳnh
Keywords: Ngân hàng
Tín nhiệm ngân hàng
Mức xếp hạng tín nhiệm
Ngân hàng thương mại
Abstract: Xác định sự khác biệt trong tác động của các yếu tố có ảnh hưởng đến MXHTN (mức xếp hạng tín nhiệm) của NHTM tại các nền kinh tế phát triển so với các nền kinh tế mới nổi thông qua việc thực hiện các kiểm định kinh tế lượng và thiết lập các mô hình định lượng để phản ánh sự tác động của các yếu tố ảnh hưởng nêu trên đối với MXHTN của các NHTM.
Advisor: Lại Tiến Dĩnh
Trần Quốc Tuấn
Issue Date: 2018
Type: Luận án
Extent: 168tr.
Method: luanvan.moet.edu.vn
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
 • LATS-LamThanhPhiQuynh.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 3,35 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TomTat-V.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 1,51 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Moi-V.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 283,01 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TomTat-E.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 1,1 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Moi-E.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 197,09 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.