Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/47219
Title: The Financial Role of East Asian Economies in Global Imbalances: An Econometric Assessment of Developments after the Global Financial Crisis
Authors: Hyun-Hoon Lee
Keywords: Financial investment
East Asian Economies
Foreign exchange reserves
Investment portfolio
Global imbalances
Danh mục đầu tư
Mất cân đối toàn cầu
Khủng hoảng tài chính toàn cầu
Global financial crisis
Nền kinh tế Đông Á
Đầu tư tài chính
Dự trữ ng
Description: Mục tiêu chính của bài báo này là đánh giá thực nghiệm diễn biến của sự mất cân đối toàn cầu kể từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008/09. Qua phân tích kinh tế học xác định các yếu tố quyết định đầu tư, danh mục đầu tư nước ngoài tại Mỹ, thấy rằng "sự đầu tư quá mức" của hầu hết các nền kinh tế Đông Á ở Mỹ vẫn còn đáng kể sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu. Ngay cả sau khủng hoảng, hầu hết các nền kinh tế Đông Á vẫn tiếp tục nắm giữ lượng chứng khoán Mỹ một cách quá mức, trong đó Trung Quốc có lượng nắm giữ lớn nhất của chứng khoán Mỹ. Tác giả cũng thấy rằng các nền kinh tế Đông Á đầu tư quá nhiều vào thị trường tài chính Mỹ phần lớn là do tiết kiệm quá mức và dự trữ ngoại hối.
Publisher: Ngân hàng Phát triển Châu Á
Issue Date: 2013-08
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Coverage: 48 tr.
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • 88042052441696123195784823512593129281.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,42 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.