Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/47222
Title: Industry Competitiveness and Jobs: An Evaluation of World Bank Group Industry-Specific Support to Promote Industry Competitiveness and Its Implications for Jobs
Other Titles: Năng lực cạnh tranh trong nền công nghiệp và việc làm: Bản đánh giá của Ngân hàng Thế giới về các ngành công nghiệp cụ thể - hỗ trợ đặc biệt nhằm tăng khả năng cạnh tranh cho nền công nghiệp và ứng dụng nó cho việc làm
Authors: Independent Evaluation Group ( IEG), Tổ Chức Đánh giá Độc Lập
Keywords: Industry Competitiveness
Khả năng cạnh tranh công nghiệp
Jobs
Việc làm
Industry
Công nghiệp
Abstract: Mục tiêu của bản đánh giá này là đánh giá các đóng góp của Ngân hàng Thế giới cho các ngành công nghiệp cụ thể nhằm hỗ trợ phát triển năng suất lao động và khả năng cạnh tranh tại các quốc gia đang phát triển, và ứng dụng các sự hỗ trợ đó cho vấn đề về việc làm. Năng lực cạnh tranh của nền công nghiệp có thể được gia tăng thông qua các phương thức tiếp cận khác nhau như là phát triển trải đều nền kinh tế, phát triển tập trung cụ thể ngành công nghiệp, hoặc kết hợp cả hai cách. Bản đánh giá này tập trung vào sự hỗ trợ cho các nền công nghiệp cụ thể, đó là bốn ngành công nghiệp- nông nghiệp, ngành công nghiệp sản xuất, du lịch và công nghệ thông tin truyền thông.
Publisher: International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank
Issue Date: 2016
Type: Báo cáo
Extent: 223 trang
Language: en
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
  • 109333-WP-PUBLIC.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 4,91 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.