Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/47273
Title: Kinh tế du lịch theo hướng phát triển bền vững ở tỉnh Thừa Thiên Huế
Authors: Hoàng Thị Bích Loan
Keywords: Du lịch
Kinh tế du lịch
Phát triển bền vững
Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh
Thừa Thiên Huế
Abstract: Làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn kinh tế du lịch theo hướng phát triển bền vững bao gồm quan điểm, đặc điểm, vai trò, nội dung và các nhân tố ảnh hưởng đến kinh tế du lịch theo hướng phát triển bền vững; Phân tích và đánh giá những thành tựu và hạn chế của kinh tế du lịch theo hướng phát triển bền vững ở tỉnh Thừa Thiên Huế từ năm 2006 đến 2016 dựa trên các nhóm tiêu chí đánh giá đã được xây dựng. Đề xuất phương hướng và giải pháp nhằm thúc đẩy kinh tế du lịch theo hướng phát triển bền vững ở tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.
Issue Date: 2018
Type: Luận án
Extent: 224tr.
Method: luanvan.moet.edu.vn
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch

Files in This Item:
Thumbnail
 • Trang thong tin Vo Thi Thu Ngoc.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 1,65 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TT _T.Anh__ Ngoc.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 405,99 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TT _T.Viet__ Ngoc .pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 325,43 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LA _ Ngoc _gui HD cap HV_.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 2,52 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.