Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/47307
Title: Nâng cao vị thế của ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị dệt may toàn cầu
Authors: Đặng Thị Tuyết Nhung
Keywords: Chuỗi giá trị dệt may toàn cầu
Hoạt động xuất khẩu
Ngành dệt may Việt Nam
Vị thế
Chuỗi giá trị
Dệt may
Vị thế ngành dệt may
Nâng cao vị thế
Description: Mục đích nghiên cứu của luận văn nhằm mục đích xác định vị trí của ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị dệt may toàn cầu, từ đó đánh giá những lợi thế và bất cập trong hoạt động xuất khẩu hiện tại của ngành để đưa ra các khuyến nghị chính sách nhằm mục đích chuyên ngành dệt may Việt Nam sang các mắt xích có giá trị tăng cao hơn để khai thác tối đa những lợi thế so sánh của ngành và góp phần giải quyết bài toán nhập siêu của Việt Nam.
Abstract: Mục đích nghiên cứu của luận văn nhằm mục đích xác định vị trí của ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị dệt may toàn cầu, từ đó đánh giá những lợi thế và bất cập trong hoạt động xuất khẩu hiện tại của ngành để đưa ra các khuyến nghị chính sách nhằm mục đích chuyên ngành dệt may Việt Nam sang các mắt xích có giá trị tăng cao hơn để khai thác tối đa những lợi thế so sánh của ngành và góp phần giải quyết bài toán nhập siêu của Việt Nam.
Issue Date: 2011
Type: Luận văn
Coverage: 62 trang
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • 86019988543776573359913342988083312041.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 739,76 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.