Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/47323
Title: Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ Tư, Quốc hội khóa XIII
Authors: Quốc hội
Keywords: 436/BC-UBTVQH13
Kiến nghị cử tri
Báo cáo giám sát
Giám sát
Chế độ chính sách
Tái định cư
Công trình thủy điện
Abstract: Đánh giá kết quả nghiên cứu, tiếp thu, giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri. Đưa ra nhận xét và đề xuất để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết kiến nghị của cử tri, đáp ứng sự mong đợi của cử tri và nhân dân cả nước.
Issue Date: 2013-6-04
Type: Báo cáo
Extent: 18tr.
Method: quochoi.vn
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Giám sát

Files in This Item:
Thumbnail
  • bc436-TVQH kqua gsat gquyet kien nghi cu tri gui den Ky 4.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 386,9 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.