Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/47333
Title: Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XIII
Authors: Quốc hội
Keywords: 265/BC-UBTVQH13
Giám sát
Báo cáo giám sát
Kiến nghị cử tri
Quản lý giá xăng
Đất nông ngiệp
Đất nông trường
Đất lâm trường
Abstract: Báo cáo nghiên cứu, tiếp thu, giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIII; Kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri liên quan đến việc quản lý, sử dụng đất nông, lâm trường; Đánh giá nguyên nhân tồn tại và đề xuất kiến nghị sửa đổi.
Issue Date: 2012-11-7
Type: Báo cáo
Extent: 18tr.
Method: quochoi.vn
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Giám sát

Files in This Item:
Thumbnail
  • bc265-TVQH kqua gsat gquyet kien nghi cu tri_Ky 3.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 282,33 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.