Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/47337
Title: Báo cáo kết quả hoạt động giám sát của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội năm 2012 và phương hướng hoạt động giám sát năm 2013
Authors: Quốc hội
Keywords: 261/BC-UBTVQH13
Giám sát
Báo cáo giám sát
Ủy ban thường vụ Quốc hội
Khiếu nại tố cáo
Kiến nghị cử tri
Chất vấn
Trả lời chất vấn
Abstract: Báo cáo kết quả hoạt động giám sát theo chuyên đề;Giám sát thông qua hoạt động chất vấn; Về hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn; Giám sát việc thực hiện pháp luật về khiếu nại, tố cáo; Giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri; Giám sát việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật; giám sát hoạt động của Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương theo quy định của pháp luật. Đề ra phương hướng hoạt động cho năm 2013
Issue Date: 2012-11-02
Type: Báo cáo
Extent: 8tr.
Method: quochoi.vn
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Giám sát

Files in This Item:
Thumbnail
  • bc261-TVQH kqua hdong gsat cua cac CQ cua QH nam 2012.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 642,81 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.