Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/47338
Title: Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội về chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2013
Authors: Quốc hội
Keywords: 272/BC-UBTVQH13
Giám sát
Báo cáo giám sát
Giám sát chuyên đề
Abstract: Đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết về chương trình hoạt động giám sát của quốc hội năm 2012, nêu lên những hạn chế của hoạt động giám sát; đưa ra dự kiến chương trình hoạt động giám sát năm 2013.
Issue Date: 2012-11-13
Type: Báo cáo
Extent: 4tr.
Method: quochoi.vn
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Giám sát

Files in This Item:
Thumbnail
  • bc272-TVQH gtrinh y kien DBQH ve Chtrinh hdong gsat cua QH nam 2013.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 777,96 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.