Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/47339
Title: Báo cáo kết quả giám sát về việc thực hiện pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông vận tải
Authors: Quốc hội
Keywords: 467/BC-UBPL13
Giám sát
Báo cáo giám sát
Vi phạm hành chính
Giao thông vận tải
An toàn giao thông
Abstract: Xem xét, đánh giá hiệu lực, hiệu quả của việc thực hiện pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông vận tải (đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, hàng hải và hàng không). Từ đó, đưa ra kiến nghị để hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; kiến nghị, đề xuất những giải pháp nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế trong quá trình tổ chức thực hiện, góp phần giải quyết các vấn đề bức xúc do vi phạm giao thông, gây tai nạn và ùn tắc giao thông; lập lại trật tự, an toàn giao thông, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về giao thông vận tải.
Issue Date: 2012-10-30
Type: Báo cáo
Extent: 17tr.
Method: quochoi.vn
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Giao thông, vân tải

Files in This Item:
Thumbnail
  • bc1467-UBPL gsat xu phat VPHC trong linh vuc GTVT.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 255,71 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.