Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/47345
Title: Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ tám và thứ chín, Quốc hội khóa XII
Authors: Ủy ban thường vụ Quốc hội
Keywords: 68/BC-UBTVQH13
Ủy ban thường vụ Quốc hội
Kiến nghị cử tri
Giáo dục
Học phí
Nông nghiệp
Môi trường
Lao động
Abstract: Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ tám và thứ chín, Quốc hội khóa XII liên quan đến hầu hết các lĩnh vực trong đời sống kinh tế-xã hội của đất nước, trong đó tập trung nhiều đến nông nghiệp, nông dân và nông thôn; giáo dục và đào tạo; lao động, thương binh, xã hội; kế hoạch, đầu tư; giao thông vận tải; y tế; tài chính - ngân sách; tài nguyên và môi trường.
Issue Date: 2011-11-18
Type: Báo cáo
Extent: 13tr.
Method: quochoi.vn
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Giám sát

Files in This Item:
Thumbnail
  • bc68-TVQH gsat giai quyet kien nghi cu tri gui Ky 8 va 9.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 213,22 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.