Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/47349
Title: Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề việc thực hiện “Chính sách hỗ trợ di dân, thực hiện định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số” theo Quyết định số 33/2007/QĐ-TTg ngày 5/3/2007 và Quyết định số 1342/2009/QĐ-TTg ngày 25/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ
Authors: Hội đồng dân tộc
Keywords: 757/HĐDT12
Giám sát
Báo cáo giám sát
Báo cáo chuyên đề
Di dân
Dân tộc thiểu số
Định cạnh
Định cư
Abstract: Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề việc thực hiện “Chính sách hỗ trợ di dân, thực hiện định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số” theo Quyết định số 33/2007/QĐ-TTg ngày 5/3/2007 và Quyết định số 1342/2009/QĐ-TTg ngày 25/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ, tạo điều kiện cho đồng bào dân tộc thiểu số còn du canh, du cư có nơi ở ổn định, có đủ điều kiện phát triển sản xuất, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, xóa đói giảm nghèo; góp phần bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường sinh thái và giữ vững an ninh - chính trị, trật tự - an toàn xã hội tại các địa phương
Issue Date: 2010-10-15
Type: Báo cáo
Extent: 14tr.
Method: quochoi.vn
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Dân tộc

Files in This Item:
Thumbnail
 • bc757-HDDT gsat thhien chsach ho tro di dan.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 231,82 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Phuluc.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 302,12 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.