Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/47378
Title: Báo cáo kết quả chuyến học tập và nghiên cứu tại Văn phòng Hạ viện Nhật Bản (từ ngày 06 đến 14/8/2018)
Authors: Vụ Tổng hợp, Văn phòng Quốc hội
Keywords: Báo cáo
Nhật Bản
Văn phòng Hạ viện
Trình dự án luật
Tạo biên bản
Biên bản
Tổ chức
Phiên họp toàn thể
Abstract: Toàn văn báo cáo kết quả chuyến học tập và nghiên cứu của Đoàn công tác Vụ Tổng hợp tại Văn phòng Hạ viện Nhật Bản: Quá trình học tập, trao đổi, thảo luận về các nội dung liên quan đến hình thức của cơ quan lập pháp, quy trình xây dựng luật tại Quốc hội; việc trình dự án luật lên Nghị viện; cách thức tổ chức phiên họp toàn thể; hệ thống tạo biên bản phiên họp, tổ chức bộ máy, nhân sự của một số đơn vị...cùng bài học kinh nghiệm và một số kiến nghị của đoàn công tác.
Issue Date: 2018-08-24
Type: Báo cáo
Extent: 6 trang
Method: Văn phòng Quốc hội
Language: vi
Right: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Báo cáo đoàn đi công tác nước ngoài

Files in This Item:
Thumbnail
  • BC doan di Nhat-Vu Tong hop-8.18.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 10,77 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.