Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/47392
Title: Báo cáo kết quả tham dự Hội nghị lần thứ 6 Uỷ ban Đối ngoại Quốc hội ba nước Campuchia-Lào-Việt Nam về "Tăng cường giám sát của Quốc hội đối với sáng kiến hợp tác trong khu vực tam giác phát triển"
Authors: Ủy ban Đối ngoại
Keywords: Giám sát
Tam giác phát triển
Đối ngoại
Ngoại giao nghị viện
Abstract: Hội nghị lần 6 giữa Uỷ ban Đối ngoại Quốc hội ba nước Campuchia-Lào-Việt Nam để triển khai cụ thể hóa sự thống nhất giữa lãnh đạo cấp cao của ba Quốc hội trong việc phối hợp giám sát việc thực hiện các thỏa thuận hợp tác giữa ba nước, nhất là tập trung vào việc triển khai các thỏa thuận hợp tác giữa ba Chính phủ trong khu vực tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam. Mặt khác, đây cũng là diễn đàn quan trọng để gặp gỡ, trao đổi thông tin, thảo luận và đưa ra các sáng kiến hợp tác trong khu vực tam giác phát triển thời gian tới. Kèm theo tuyên bố chung của Uỷ ban Đối ngoại Quốc hội ba nước Campuchia-Lào-Việt Nam.
Issue Date: 2017-8-16
Extent: 15 trang
Language: vi
Right: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Báo cáo đoàn đi công tác nước ngoài

Files in This Item:
Thumbnail
  • 1496-UBDN14-HN lan 6-Gs voi sang kien hop tac trong khu vuc tam giac.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 24,18 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.