Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/47393
Title: Báo cáo kết quả nghiên cứu khảo sát tại Pháp, Cuba
Authors: Uỷ ban Tài chính - Ngân sách
Keywords: Tài chính
Quản lý ngân sách
Nợ công
Quản lý nợ công
Thuế
Chính sách thuế
1119/BC-UBTCNS14
Abstract: Báo cáo kết quả chuyến nghiên cứu khảo sát của Đoàn công tác Uỷ ban Tài chính Ngân sách tại Pháp và Cuba từ 20/6 đến 30/6/2018. Nêu khái quát về tình hình kinh tế chính trị và ngân sách của hai nước Pháp và Cuba; một số đề xuất và kiến nghị.
Issue Date: 2018-7-25
Type: Báo cáo
Extent: 13 trang, pdf
Language: vi
Right: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Báo cáo đoàn đi công tác nước ngoài

Files in This Item:
Thumbnail
  • 1119-UBTCNS14-Phap va Cu Ba-25.7.18.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 22,46 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.