Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/47401
Title: Báo cáo kết quả chuyến công tác Hội đồng dân tộc tại Ba Lan và Xlovakia
Authors: Hội đồng dân tộc
Keywords: 312/BC-HĐDT14
Báo cáo công tác
Ba Lan
Xlovakia
Dân tộc thiểu số
Xây dựng pháp luật
Đại biểu dân cử
Abstract: Báo cáo kết quả chuyến thăm và làm việc của đoàn công tác tại Ba Lan, Xlovakia liên quan đến xây dựng pháp luật; hoạch định chính sách; hoạt động của đại biểu dân cử và nghị sỹ; đối tượng nghèo, nhóm dân tộc thiểu số và lấy ý kiến sơ bộ về dự thảo Luật cơ quan đại diện VN tại nước ngoài (sửa đổi)
Issue Date: 2017-7-31
Type: Báo cáo
Extent: 14 trang, pdf
Language: vi
Right: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Báo cáo đoàn đi công tác nước ngoài

Files in This Item:
Thumbnail
  • 312-HDDT14-Ba Lan va Xlovakia 31.7-2017.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 23,8 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.