Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/47405
Title: Báo cáo kết quả nghiên cứu học tập tại Ý và Thuỵ Sĩ của Đoàn cán bộ, công chức Văn phòng Quốc hội
Authors: Văn phòng Quốc hội
Keywords: 3148/BC-ĐCT
Bộ máy giúp việc
Nghị viện
Cơ quan giúp việc
Abstract: Báo cáo nêu khái quát chung về cộng hoà Italia và liên bang Thuỵ Sĩ bao gồm các hoạt động chính của đoàn công tác; Kết quả nghiên cứu học tập liên quan đến cơ cấu tổ chức, bầu cử Quốc hội, hoạt động lập pháp, chế độ cho các đại biểu Quốc hội, bộ máy giúp việc của nghị viện và một số nội dung khác.
Issue Date: 2017-10-30
Type: Báo cáo
Extent: 15 trang, pdf, bao gồm cả phụ lục
Language: vi
Right: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Báo cáo đoàn đi công tác nước ngoài

Files in This Item:
Thumbnail
  • 3148-Doan cong tac tai Y va Thuy Si-10.17.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 28,93 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.