Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/47424
Title: Báo cáo kết quả tham dự Hội thảo về thương mại quốc tế (Từ 7-9/5/2018 tại Singapo)
Authors: Đoàn công tác tham dự hội thảo tại Singapo
Keywords: Thương mại
Thương mại quốc tế
WTO
Thương mại đa phương
Thương mại điện tử
Abstract: Hội thảo được tổ chức thường niên từ năm 2009, nhằm tăng cường năng lực cho các nhà lập pháp của các nước trong khu vực Châu Á về các vấn đề thương mại quốc tế, tăng cường hiểu biết của các nghị sĩ về các vấn đề của WTO và tương lai của thương mại quốc tế trên phạm vi toàn cầu, đồng thời tạo sự kết nối giữa các nghị sĩ các nước Châu Á trong việc chia sẻ quan điểm, cách nhìn và mối quan tâm của mình về các vấn đề có liên quan đến thương mại quốc tế
Issue Date: 2018-5-28
Type: Báo cáo
Extent: 9 trang, pdf
Language: vi
Right: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Báo cáo đoàn đi công tác nước ngoài

Files in This Item:
Thumbnail
  • 2018.Hoi thao Thuong mai quoc te-Singapore.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 195,87 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.