Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/47517
Title: Phân tích tình hình trẻ em Thành phố Hồ Chí Minh năm 2017
Authors: UNICEF Việt Nam
Keywords: Trẻ em
Thành phố Hồ Chí Minh
Quyền trẻ em
Khung pháp lý
Abstract: Phân tích tình hình trẻ em Thành phố Hồ Chí Minh năm 2017 được tiến hành như bước đầu tiên trong cam kết của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về nỗ lực xây dựng một thành phố thân thiện với trẻ em để đảm bảo quyền của mọi trẻ em trong thành phố, và để thực hiện Công ước Quốc tế về Quyền Trẻ em.
Publisher: UNICEF Việt Nam
Issue Date: 2017-11
2018-10-27
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Extent: 184 trang; pdf
Method: UNICEF Viet Nam
Language: vi
Right: UNICEF Viet Nam
Appears in Collections:Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • Phan tich tinh hinh tre em TP HCM VN 2017.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 9,72 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.