Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/47545
Title: Thực trạng ngành bia – rượu ở Việt Nam
Authors: Nguyễn Văn Việt
Keywords: Ngành Bia - Rượu
Chính sách
Pháp luật
Sản xuất rượu
Tiêu thụ rượu
Abstract: Khi xây dựng chính sách, pháp luật đối với ngành bia, rượu trong quá trình hội nhập cần phải đánh giá đúng thực trạng để đưa ra được hướng đi thích hợp, vừa tăng cường chức năng quản lý, kiểm soát vừa thu hút đầu tư, đóng góp cho sự phát triển của nền kinh tế đất nước.
Issue Date: 2018-04-16
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Extent: 8 trang; pdf
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 49_ Thuc trang nghanh ruou bia VN.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 478,98 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.