Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/47569
Title: Nguồn tài liệu tập huấn về công tác xã hội cho cán bộ cấp sơ sở ở Việt Nam
Authors: UNICEF Việt Nam
Keywords: Đào tạo nghề
Công tác xã hội
Cung cấp dịch vụ
Chăm sóc sức khỏe
Cộng đồng
Dinh dưỡng
Môi trường
Abstract: Dựa trên kết quả đánh giá nhu cầu thực tiễn năm 2011, UNICEF đã hỗ trợ Bộ Lao động,Thương Binh và Xã hội xây dựng 20 cuốn tài liệu tập huấn để đáp ứng nhu cầu đào tạo của cán bộ, nhân viên và công tác viên xã hội cấp cơ sở về cung cấp dịch vụ cho nhóm yếu thế như trẻ em, người khuyết tật, người cao tuổi, người nghèo, dân tộc thiểu số, và những người trong tình trạng khẩn cấp.
Publisher: UNICEF Việt Nam
Issue Date: 2017-09
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Extent: 1180 trang; pdf
Method: UNICEF Việt Nam
Language: vi
Right: UNICEF Việt Nam
Appears in Collections:Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • Cong tac xh trong cham soc suc khoe cdong.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 9,18 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.