Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/47575
Title: Survey Report Actual Situation and Management Mechanism of Independent, Private Child Care Groups in Viet Nam
Other Titles: Báo cáo khảo sát thực trạng và cơ chế quản lý nhóm trẻ độc lập tư thục tại Việt Nam
Authors: UNICEF Việt Nam
Keywords: Trẻ em
Chất lượng giáo dục
Trẻ dưới 3 tuổi
Trẻ độc lập tư thục
Phát triển trẻ thơ
Children
Children under 3 years old
Child development
Quality of education
Quality of education
Abstract: Khảo sát do Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Việt Nam trực thuộc Viện Khoa học & Giáo dục Việt Nam tiến hành với sự hỗ trợ của UNICEF Việt Nam từ năm 2015. Nghiên cứu tập trung phân tích, tìm hiểu tình hình thực tế tại các nhóm trẻ độc lập tư thục và nhóm trẻ gia đình để từ đó đưa ra các khuyến nghị nhằm dỡ bỏ những rào cản hiện tại, cản trở việc phát triển trẻ thơ toàn diện, đặc biệt với nhóm trẻ dưới 3 tuổi ở Việt Nam.
Publisher: UNICEF Việt Nam
Issue Date: 2016-12
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Extent: 104 trang; pdf
Method: UNICEF Việt Nam
Language: en
Right: UNICEF Việt Nam
Appears in Collections:Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • Bcao ksat tt và co che quan ly nhom tre doc lap tu thuc VN.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,96 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.