Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/47588
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.creatorTrương Bá Tuấn, Lê Quang Thuận-
dc.date.issued2016-09-
dc.identifier.urihttps://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/47588-
dc.description.abstractBài báo cáo nghiên cứu gồm 4 phần: nghiên cứu, phân tích và đánh giá hiệu quả chính sách ưu đãi thuế tại Việt Nam: (1) Rà soát cơ sở lý thuyết và thực chứng về chi phí và lợi ích của chính sách ưu đãi thuế và liên hệ với thực tế Việt Nam; phân tích kinh nghiệm quốc tế về ưu đãi thuế và rút ra một số bài học cho Việt Nam. (2) Phân tích chính sách ưu đãi thuế tại Việt Nam, trong đó bao gồm những đặc trưng của chính sách ưu đãi thuế; các tổ chức, cá nhân tham gia, phân tích chi phí và lợi ích của chính sách ưu đãi thuế tại Việt Nam; (3) Nêu lên những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu và kiến nghị về chính sách thuế nói chung và chính sách ưu đãi thuế nói riêng, gắn với với vấn đề bình đẳng giới.-
dc.format.extent49 trang, pdf-
dc.languagevivi
dc.publisherOXFAM Việt Namvi
dc.rightsOXFAM Việt Namvi
dc.subjectThuếvi
dc.subjectƯu đãi thuếvi
dc.subjectThuế giá trị gia tăngvi
dc.subjectBáo cáovi
dc.subjectHiệu quả của ưu đãi thuếvi
dc.titleBáo cáo nghiên cứu: Đánh giá chính sách thuế ưu đãi tại Việt Namvi
dc.title.alternativeResearch report: Assessing Vietnam's tax incentive policiesvi
dc.typeBáo cáo kết quả nghiên cứu khoa họcvi
dc.source.methodWebsite của OXFAM Việt Nam-
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
  • OXFAM - Assessing Vietnam's Tax Incentive Policies(VIET).pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 6,81 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.