Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/47590
Title: Nghèo đa chiều trẻ em Việt Nam vùng dân tộc thiểu số: Thực trạng, biến động và những thách thức
Authors: UNICEF Việt Nam
Keywords: Nghèo đa chiều
Trẻ em Việt Nam
Dân tộc thiểu số
Chương trình giảm nghèo
Abstract: Báo cáo được thực hiện trong khuôn khổ hợp tác lâu dài giữa Ủy Ban Dân tộc (UBDT) và Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) tại Việt Nam; Báo cáo phản ánh thực trạng, biến động và những thách thức đối với vấn đề nghèo đa chiều trẻ em Việt Nam vùng dân tộc thiểu số.
Publisher: UNICEF Viet Nam
Issue Date: 2015-04
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Extent: 132 trang; pdf
Method: UNICEF Việt Nam
Language: vi
Right: UNICEF Việt Nam
Appears in Collections:Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 18. Ngheo da chieu tre em VN vung dan toc thieu so.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 3,9 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.