Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/47601
Title: Báo cáo khảo sát sự hài lòng của người dân về dịch vụ đăng ký khai sinh tại Lào Cai
Authors: UNICEF Việt Nam
Keywords: Dịch vụ
Đăng ký khai sinh
Trẻ em
Dịch vụ
Abstract: Trong khuôn khổ Chương trình hợp tác giữa Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai và Quỹ nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) cho chu kỳ 2012 - 2016, Báo cáo khảo sát sự hài lòng của người dân về dịch vụ ĐKKS cho trẻ em tại các xã thuộc địa bàn khó khăn tỉnh Lào Cai được thực hiện và hoàn thành vào tháng 5/2015.
Publisher: UNICEF Viet Nam
Issue Date: 2015-07
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Extent: 120 trang; pdf
Method: UNICEF Viet Nam
Language: vi
Right: UNICEF Viet Nam
Appears in Collections:Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.