Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/47625
Title: World Bank Group Support for Innovation and Entrepreneurship: An Independent Evaluation
Other Titles: Ngân hàng Thế giới hỗ trợ cho đổi mới và doanh nghiệp: Một bản đánh giá độc lập
Authors: Independent Evaluation Group (IEG), Nhóm Đánh giá độc Lập
Keywords: Innovation
Đổi mới
Entrepreneurship
Doanh nghiệp
Abstract: Tài liệu này dựa theo các phân tích những nguyên nhân tạo ra sự phát triển trong kinh tế chỉ ra rằng điểm khác biệt lớn nhất giữa các quốc gia đã phát triển và các quốc gia đang phát triển là khả năng đổi mới. Sự đổi mới là vô cùng quan trọng cho sự phát triển của nền kinh tế, nhưng nó cũng đồng thời trở lên quan trọng cho việc giải quyết các thử thách chính cho việc phát triển, như là các vấn đề liên quan tới tính toàn diện và bền vững của kinh tế.
Publisher: International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank
Issue Date: 2014
Type: Báo cáo
Extent: 227 trang
Language: en
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
  • 880230PUB0978100Box385214B00PUBLIC0.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 24,75 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.