Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/47634
Title: Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của Việt Nam năm 2012
Authors: Nhóm nghiên cứu PCI
Keywords: Năng lực cạnh tranh
Kinh tế
Môi trường đầu tư
Thị trường lao động
Doanh nghiệp
PCI 2012
Abstract: Báo cáo PCI 2012 phản ánh cảm nhận của 8.053 doanh nghiệp dân doanh Việt Nam về chất lượng điều hành kinh tế và môi trường kinh doanh năm 2012 tại 63 tỉnh, thành phố trên cả nước.
Publisher: PCI Việt Nam
Issue Date: 2013-03-14
Type: Báo cáo
Extent: 111 trang; pdf
Method: PCI Việt Nam
Language: vi
Right: PCI Việt Nam
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • PCIVN-Bao-cao-PCI_2012.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 9,89 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.