Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/47649
Title: Sổ tay hướng dẫn Sử dụng kết quả điều tra Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI)
Authors: Nhóm nghiên cứu PCI
Keywords: Năng lực cạnh tranh
PCI
Doanh nghiệp
Môi trường kinh doanh
Điều hành kinh tế
Abstract: Chỉ số PCI chính là “tập hợp tiếng nói” của cộng đồng doanh nghiệp dân doanh về môi trường kinh doanh tại các tỉnh, thành phố ở Việt Nam. Sổ tay hướng dẫn Sử dụng kết quả điều tra Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) được ra đời với mục tiêu cung cấp những thông tin hữu ích về việc khai thác có hiệu quả kết quả điều tra PCI, từ đó, lãnh đạo các tỉnh, thành phố để xác định những lĩnh vực và cách thức để thực hiện những cải cách điều hành kinh tế một cách hiệu quả nhất.
Publisher: PCI Việt Nam
Issue Date: 2018-06
Type: Cẩm nang
Extent: 88 trang; pdf
Method: PCI Việt Nam
Language: vi
Right: PCI Việt Nam
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • PCIVN-So tay 2018 PCI.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 2,3 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.