Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/47711
Title: Nền kinh tế thị trường chi phối bởi nhà nước của Trung Quốc và những giới hạn đối với việc quốc tế hóa đồng Nhân dân tệ
Authors: Miguel Otero-Iglesias, Mattias Vermeiren
Lê Nguyễn Thái Sơn dịch
Keywords: Kinh tế
Khủng hoảng tài chính thế giới
Trung Quốc
Nhân dân tệ
Chủ nghĩa tư bản so sánh
Quốc tế hóa
Kinh tế thị trường
Abstract: Các thể chế nội địa của nền kinh tế thị trường chi phối bởi nhà nước đã và đang đóng góp tích cực cho việc kiến thiết nên mô hình phát triển dựa trên đầu tư và xuất khẩu của Trung Quốc, điều đã đưa nước này từ một nước thu nhập thấp thành một nước thu nhập trung bình. Dựa trên nền tảng phân tích toàn diện về sự tương hỗ giữa những tổ chức này và vai trò của chúng trong nền kinh tế và mô hình tăng trưởng của Trung Quốc, tác giả cho rằng cần phải xem xét lại tiềm lực chính trị và quyết tâm của chính phủ Trung Quốc trong việc thực hiện những cải cách này.
Issue Date: 2016
Type: Tài liệu dịch
Extent: 35tr.
Method: http://vepr.org.vn/
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Quốc phòng, an ninh

Files in This Item:
Thumbnail
  • Nen kinh te thi truong.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,67 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.