Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/47746
Title: Đánh giá sau 3 năm Chủ tịch Tập Cận Bình lên nắm quyền. Tham vọng lớn, hành động lớn:Tác động của Tập Cận Bình đối với sự phát triển quân sự Trung Quốc
Authors: Andrew Erickson, Lê Thị Hằng dịch
Keywords: Chính trị
Quân sự
Trung Quốc
Tập Cận Bình
Tranh chấp biển đảo
Tuyên bố hàng hải
Abstract: Bài viết sử dụng trường hợp chuyến thăm Mỹ của Tập Cận Bình để phân tích tác động của ông và khả năng kế thừa đối với sự phát triển quân sự của Trung Quốc. Để phù hợp với tính chất song phương của chuyến thăm, cũng như ưu tiên chuẩn bị nội dung về mối quan tâm lớn nhất của Tập Cận Bình, bài viết tập trung chủ yếu vào sự phát triển PLA để đối phó với những thách thức rất lớn mà Trung Quốc đang phải đối mặt: chứng minh khả năng có thể giải quyết những vấn đề liên quan đến tranh chấp biển đảo của Trung Quốc và tuyên bố hàng hải trong vùng Hải Cận [“Near Seas”] (bao gồm Hoàng Hà, Biển Hoa Đông, Biển Đông).
Issue Date: 2016
Type: Tài liệu dịch
Extent: 27tr.
Method: http://vepr.org.vn/
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:
Thumbnail
  • Su phat trien quan su Trung Quoc.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 2,03 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.