Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/47773
Title: Pháp luật Việt Nam về hoạt động sử dụng vốn của Ngân hàng thương mại thông qua hoạt động cấp tín dụng
Authors: Nguyễn Kiên Bích Tuyền
Keywords: Pháp luật Việt Nam
Hoạt động sử dụng vốn
Hoạt động cấp tín dụng
Ngân hàng thương mại
Tổ chức tín dụng
Nguyên tắc đảm bảo an toàn vốn
Nguyên tắc tự do hợp đồng
Nguyên tắc đảm bảo phát triển bền vững
Nguyên tắc tránh xung đột lơi ích
Abstract: Bài viết này tập trung phân tích khái niệm pháp luật về hoạt động sử dụng vốn của ngân hàng thương mại thông qua hoạt động cấp tín dụng, những nguyên tắc sử dụng vốn của ngân hàng thương mại thông qua hoạt động cấp tín dụng và một số kiến nghị
Publisher: Tạp chí Dân chủ và Pháp luật
Issue Date: 2017
Type: Bài trích
Extent: 6 trang,pdf
Method: Tạp chí Dân chủ và Pháp luật Số 9 (306) - 2017
Language: vi
Right: Tạp chí Dân chủ và Pháp luật
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
  • B7-DCPL9.2017_su dung von cua NHTM.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 10,96 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.