Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/47832
Title: Báo cáo Kết quả điều tra xã hội học về: Hoạt động của Quốc hội trong thời gian nửa đầu nhiệm kỳ
Authors: Thư viện Quốc hội
Keywords: Hoạt động của Quốc hội
Mức độ quan tâm về hoạt động của Quốc hội
Hoạt động lập pháp của Quốc hội
Tính khả thi của các dự án luật
Hoạt động giám sát của Quốc hội
Abstract: Thăm dò sự quan tâm và ý kiến nhận xét của người dân về hoạt động của Quốc hội khoá XIV trong thời gian từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Qua đó cung cấp thêm thông tin về hoạt động của Quốc hội nửa nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời cung cấp thông tin về nguyện vọng của người dân đối với Quốc hội trong thời gian tới.
Publisher: Thư viện Quốc hội, Văn phòng Quốc hội
Issue Date: 2018-10
Type: Báo cáo điều tra xã hội học
Extent: 19 trang,pdf
Method: Thư viện Quốc hội, Văn phòng Quốc hội
Language: vi
Right: Thư viện Quốc hội, Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 65_Bao cao tra xa hoi hoc giua nhiem ky Quoc hoi khoa XIV..pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 884,68 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.