Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/47845
Title: Báo cáo thường niên của ngân hàng nhà nước Việt Nam năm 2004
Other Titles: Annual report 2004
Authors: Ngân hàng nhà nước
Keywords: Thu chi ngân sách
Cán cân thanh toán quốc tế
Chỉ số giá tiêu dùng
Lao động
Việc làm
Đầu tư
Chính sách tiền tệ
Tín dụng
Nợ xấu
Ngân hàng nhà nước
Abstract: Khái quát tình hình kinh tế thế giới và trong nước, diễn biến tiền tệ và hoạt động của ngân hàng nhà nước thông qua hoạt động điều hành chính sách tiền tệ, hoàn thiện cơ chế quản lý chính sách ngoại hối, đổi mới tổ chức bộ máy ngân hàng. Phân tích triển vọng kinh tế vĩ mô và hoạt động ngân hàng năm 2015.
Issue Date: 2014
Type: Báo cáo
Extent: 117tr.
Method: https://www.sbv.gov.vn/
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
  • Report2004.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 71,52 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.