Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/47850
Title: Báo cáo thường niên của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 2006
Other Titles: Annual report 2006
Authors: Ngân hàng nhà nước
Keywords: Thu chi ngân sách
Lao động
Việc làm
Cán cân thanh toán quốc tế
Thị trường ngoại tệ
Chính sách tiền tệ
Tín dụng
Quản lý ngoại hối
Abstract: Phân tích tình hình kinh tế thế giới và trong nước năm 2006. Khái quát diễn biến giá tiêu dùng và diễn biến tiền tệ. Nêu rõ các hoạt động của Ngân hàng nhà nước qua việc điều hành chính sách tiền tệ, hoạt động thanh toán, hoạt động đối ngoại ngân hàng. Từ đó đưa ra triển vọng kinh tế vĩ mô và hoạt động ngân hàng năm 2007.
Issue Date: 2006
Type: Báo cáo
Extent: 89tr.
Method: https://www.sbv.gov.vn/
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
  • Report2006.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 76,65 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.