Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/47865
Title: Báo cáo thường niên của ngân hàng nhà nước Việt Nam năm 2016
Other Titles: Annual report 2016
Authors: Ngân hàng nhà nước
Keywords: Thu chi ngân sách
Cán cân thanh toán quốc tế
Tăng trưởng kinh tế
Quản lý ngoại hối
Chính sách tiền tệ
Lạm phát
Tín dụng
Báo cáo thường niên
Abstract: Phân tích tình hình kinh tế thế giới và trong nước năm 2016. Khái quát diễn biến giá tiêu dùng và diễn biến tiền tệ. Nêu rõ các hoạt động của ngân hàng nhà nước qua việc điều hành chính sách tiền tệ, hoạt động thanh toán, quản lý ngọai hối, hoạt động đối ngoại ngân hàng, hoạt động thông tin tín dụng. Từ đó đưa ra triển vọng kinh tế vĩ mô và hoạt động ngân hàng năm 2017
Issue Date: 2016
Type: Báo cáo
Extent: 149tr.
Method: https://www.sbv.gov.vn/
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
  • Baocao2016.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 67,57 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.