Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/47988
Title: Ngân sách Việt Nam năm 2012
Authors: Bộ Tài chính
Keywords: Ngân sách nhà nước
Kinh tế
Xã hội
An sinh xã hội
Cân đối ngân sách
Dự toán ngân sách
Abstract: Trình bày tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2011. Dự báo Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2012. Phụ lục số liệu về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước thực hiện năm 2011 và dự toán năm 2012 .
Issue Date: 2011-12
Type: Sách
Method: www.mof.gov.vn
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
 • Phần thứ nhất.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 261,68 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Phần thứ hai.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 234,83 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Phuluc1.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 104,06 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Phuluc2.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 109,24 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Phuluc3.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 109,39 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Phuluc4.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 114,22 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Phuluc5.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 237,5 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Phuluc6.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 168,49 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Phuluc7.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 130,29 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Phuluc8.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 94,86 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Phuluc9.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 106,84 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Phuluc10.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 85,96 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LỜI NÓI ĐẦU.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 115,72 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Phần thứ ba.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 83,88 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.