Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/47989
Title: Ngân sách Việt Nam 2012 - 2013
Authors: Bộ Tài chính
Keywords: Ngân sách nhà nước
Kinh tế
Xã hội
Dự toán ngân sách
Nợ công
Tăng trưởng kinh tế
Chỉ số giá tiêu dùng
Abstract: Đánh giá thực hiện kế hoạch kinh tế, xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2012. Kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội và dự toán NSNN năm 2013. Tình hình triển khai thực hiện dự toán NSNN năm 2013. Phụ lục số liệu về kinh tế, xã hội và ngân sách nhà nước thực hiện năm 2012 và dự toán ngân sách nhà nước năm 2013
Issue Date: 2013-5
Type: Sách
Method: http://www.mof.gov.vn/
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
 • Phụ lục 1CandoiNSNN.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 106,93 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Chitieukinhte.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 137,52 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Ngânsach2013.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 955,53 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.