Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/47990
Title: Ngân sách Việt Nam 2015-2016
Authors: Bộ Tài chính
Keywords: Ngân sách nhà nước
Kinh tế
Kinh tế vĩ mô
Xã hội
Tăng trưởng kinh tế
Lạm phát
Thương mại quốc tế
Thất nghiệp
Abstract: Đánh giá tình hình thực hiện kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2015. Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016. Phụ lục số liệu về kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước thực hiện năm 2015 và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016.
Issue Date: 2016-4
Type: Sách
Method: http://www.mof.gov.vn/
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
 • LỜI NÓI ĐẦU.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 77,77 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • PHẦN I.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 314 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • PHẦN II.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 399,5 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Phuluc1.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 150,6 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Phuluc2.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 119,54 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Phuluc3.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 126,85 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Phuluc4.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 156,76 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Phuluc5.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 228,78 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Phuluc7.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 209,96 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • So lieu KTXH 2015 - 2016.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 165,41 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.