Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/47992
Title: Các vấn đề về phương pháp và số liệu trong nghiên cứu về 200 doanh nghiệp
Authors: UNDP Việt Nam
Keywords: Doanh nghiệp
Lao động
Tài sản
Doanh thu
Abstract: Giải thích các phương pháp được sử dụng để xác định những doanh nghiệp lớn nhất ở Việt Nam. Thảo luận một số vấn đề về số liệu và nỗ lực khắc phục nhưng điểm có thể khắc phục.
Issue Date: 2007
Type: Bản thông tin
Extent: 12tr.
Method: http://www.vn.undp.org/
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Doanh nghiệp, hợp tác xã

Files in This Item:
Thumbnail
 • UNDP.200 DN lon nhat VN-Vi.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 542,24 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • UNDP.200 DN lon nhat VN-En.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 455,67 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.